ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้สาธารณะ ตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. อบต.โพธิ์ทอง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้สาธารณะ ตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ณ คลองสาธารณะ ม.16 บ้านปางสามัคคี อ่านต่อ ...
กิจกรรมมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา 2564 และร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 อบต.โพธิ์ทอง จัดกิจกรรมมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา 2564 และร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.โพธิ์ทอง อ่านต่อ ...
ประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเล็กหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เพื่อพิจารณาการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 อ่านต่อ ...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน 2564
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 อบต.โพธิ์ทอง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ ...
คณะทำงานควบคุมโรคระดับตำบล ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ และเน้นย้้ำผู้ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า ตลาดสด และปั้ม ปตท.
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะทำงานควบคุมโรคระดับตำบล ประกอบด้วย นายจักรพงษ์ ชัยวันดี ปลัดอำเภอปางศิลาทอง, ร้อยตำรวจตรี อุดมเดช สุภาหงษ์ ตำแหน่ง รองสว.(ป.)สภ.ปางศิลาทอง ,นางแววตา พวงพุ่ม ผอ.รพสต.ท่าขึ้น, และนางสาวทัณฑิกา ตาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต.โพธิ์ทอง ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ และเน้นย้้ำผู้ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า ตลาดสด และปั้ม ปตท.ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus เพื่อประเมินมาตรการป้องกันโรค อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด