- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หลังฝายกักเก็บน้ำชลประทานบ้านปางตาไว หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อถนน ซอยนานายกองเมือง หมู่ที่ 1 บ้านไพรสวรรค์ (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อถนนสายหลังวัดไพรสวรรค์หมู่ที่ 1 บ้านไพรสวรรค์ (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชมทุ่ง3 หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึก ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงพชร (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเพชรเจริญ - ปางใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเข้าและลานจอดรถ อาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.คลองปลาสร้อย หมู่ที่ 1 บ้านไพรสวรรค์ (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.54-001 ถนนสายไพรสวรรค์-ตากฟ้าฯ หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้าพัฒนา ตำบลปางตาไว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,080 ตารางเมตร (06/07/2564)
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี สถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2564)
ประกาศราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (06/07/2564)
ประกาศราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (06/07/2564)