- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (06/07/2564)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 54-001 สายบ้านไพรสวรรค์-บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลปางตาไว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึก (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์บุญมา หมู่ที่ 10 บ้านปางใหม่พัฒนา (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ่นจุไร หมู่ที่ 10 บ้านปางใหม่พัฒนา (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองปลาสร้อย (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรมงคล-วงศ์เขาทอง หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงค์เขาทอง-เพชรมงคล หมู่ที่ 11 บ้านใหม่วงค์เขาทอง (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างหิน หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ (06/07/2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กวัดป่าเขาแดง หมู่ที่ 8 บ้านปางมะละกอ (06/07/2564)