ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ 2.ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น 3.ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า 4.ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร 5.แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด อ่านต่อ ...
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า 2.ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย 3.ปลดผมจากตำแหน่งทำไม 4.ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า 5.ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า 2.ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย 3.ปลดผมจากตำแหน่งทำไม 4.ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า 5.ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้ อ่านต่อ ...
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.ทำไมต้องประชุมลับ 2.สัญญาต้องเป็นสัญญา 3. ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย 4.อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง 5.วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.ทำไมต้องประชุมลับ 2.สัญญาต้องเป็นสัญญา 3. ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย 4.อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง 5.วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ อ่านต่อ ...
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.แอบดูครูกับลูก 2.อยากรู้ว่าใครไล่ 3.เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน 4.คุณไม่เว้นระยะห่างทางสังคม 5.กลัวบ้านพัง
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.แอบดูครูกับลูก 2.อยากรู้ว่าใครไล่ 3.เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน 4.คุณไม่เว้นระยะห่างทางสังคม 5.กลัวบ้านพัง อ่านต่อ ...
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้ 2.ถึงทางตัน 3.ไม่จ่าย แต่อยากรู้ 4.ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่ 5.ต้องปิดตลอดไปหรือไม่
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้ 2.ถึงทางตัน 3.ไม่จ่าย แต่อยากรู้ 4.ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่ 5.ต้องปิดตลอดไปหรือไม่ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด