- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2562 สนจ.สตูล ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา (13/02/2562)
เว็บไซต์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (12/02/2562)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล (05/05/2561)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า) (05/05/2561)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล และบริเวณโดยรอบ (05/05/2561)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา (05/05/2561)