ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ขอเชิญชวนเสนอราคางานจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขอเชิญชวนเสนอราคางานจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่-หลังเก่า) และบริเวณโดยรอบ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่-หลังเก่า) และบริเวณโดยรอบ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดและบ้านพักข้าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดและบ้านพักข้าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด