ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งไฟสัญญาญจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนราชทัณฑ์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสุนทรวิจิตร วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพินิจรังสรรค์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ศรี (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบายน้ำ ถนนประชาราษฎร์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทองออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมว่างท่อระบายน้ำถนนบำรุงเมือง (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเทพ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสามัคคีสุขสันต์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างอกกแบบและผลิตสื่อตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม (กิจกรรมที่ 10 เสริมช่ิงทางการตลาด Online,offline,Plaform) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปรtกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างสะพานเชื่อมถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านนาทม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 90 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างจุดชมวิวและปรับภูมิทัศน์ใกฃ้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด