ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2562 สนจ.สตูล ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เว็บไซต์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล และบริเวณโดยรอบ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด