ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2562 สนจ.สตูล ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เว็บไซต์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด