ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ** สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ www.https://ww2.loei.go.th/frontpage หัวข้อ ข่าวสารและกิจกรรม > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางจักรยานบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเลย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ ราคากลาง 2,799,000 บาท   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด