ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งคนงาน (ประจำรถกู้ชีพ
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด