ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดินและน้ำ
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่างิ้ว ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก บริเวณพื้นที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 10 ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เชื่อมโยง ...
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เทศบาลตำบลป่างิ้ว
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้วดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บของ ขนย้ายสิ่งของ และทำความสะอาดห้องเก็บของเทศบาลตำบลป่างิ้ว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
โครงการชุมชนร่วมใจขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเปิดด่านชุมชนตำบลป่างิ้ว ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 โดยการบูรณาการร่วม เทศบาลตำบลป่างิ้ว สภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่างิ้ว หน่วยบริการประชาชนตำบลป่างิ้ว รพ.สต.ป่างิ้ว สาธารณสุข อ.วปป อปพร. อสม. โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธีเปิด เชื่อมโยง ...
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด