ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 (28/09/2565)
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เทศบาลตำบลป่างิ้ว (05/08/2565)
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดินและน้ำ (05/08/2565)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า (05/08/2565)
โครงการชุมชนร่วมใจขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน (04/01/2565)
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (30/12/2564)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และเก็บขยะบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว (10/11/2564)
กิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25/10/2564)
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 (30/09/2564)
ข่าวกิจกรรม (13/09/2564)