ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
อนุญาตก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียว (29/06/2564)
อนุญาตรื้อถอนบ้านพักอาศัย (29/06/2564)