ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏฺกูลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด