ประกาศประกวดราคา สอบราคา
6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
5. เอกสารประกวดราคาการซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำหมู่ที่ 1 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด