มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด