นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลตรอนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด