นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด