นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำกล่าวแสดงเจตจำนงค์ของผู้บริหาร วันที่ 17 มกราคม 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด