ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความเรื่อง เสียภาษีเท่าไร
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคคลอื่นมาเป็นแนวทางในการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ อ่านต่อ ...
บทความเรื่อง ค่าปรับไปไหน
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
ค่าปรับเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปรนียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดแล้ว ค่าปรับเอาไปไหน แบ่งให้ใครบ้าง อ่านต่อ ...
บทความเรื่อง ทำไมสั่งไม่ฟ้อง
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
เรื่องนี้พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ผู้เสียหายก็ต้องมีข้อสงสัยว่า เหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องเป็นอย่างไร มาดูกันว่าจะขอทราบเหตุผลในการสั่งคดีของพนักงานอัยการได้หรือไม่ อ่านต่อ ...
บทความเรื่อง บัตรผีหรือเปล่า
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
ช่วงปีที่ผ่านมา มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันทั่วประเทศ มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันมากมาย รวมถึงเรื่องการนับคะแนนว่ามีบัตรผีแทรกเข้ามาด้วยหรือไม่ จะตรวจสอบได้แค่ไหน อ่านต่อ ...
บทความเรื่อง เอกสารลับ เปิดได้มั้ย
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
หน่วยงานของรัฐยังมีความสับสนว่า กรณีที่มีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารที่กำหนดชั้นความลับไว้ จะปฏิเสธการเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารอย่างไร จึงจะถูกต้องและเปิดเผยได้หรือไม่ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด