ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงไม่มีขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำประกาศเชิญชวนทั่วไป
... อ่านทั้งหมด