ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2563
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงสร้าง อบต.แก่งเสี้ยน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ ๘๗.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๔,๗๐๐ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภา-ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยมีนายธัญญา ดารา-พิสัยสุข เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายสังวรณ์ เขาถ้ำทอง เป็นนายกฯ คนแรก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด