ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การให้ความคุ้มครองประกันสังคมผู้ประกอบอาชีพอิสระ และช่องทางและขั้นตอนการสมัครประกันสังคมมาตรา 40
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
สจจ.พิจิตร ออกตรวจติดตามการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 การให้ความช่วยเหลืออื่นใด
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ลดเสี่ยงติดเชื้อโควดิ - 19
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
สจจ.พิจิตร ออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ฯ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
สจจ.พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตรฯ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด