ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเขาแงน-คลองเงี่ยง หมู่ 11 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเขาแงน-คลองเงี่ยง หมู่ 11 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด