การประกาศประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบ PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20 แยกจากถนนเทศบาล 1 เข้าชุมชนพัฒนาวัดรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด