ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายปากสระ-ดอนกระจาย หมู่ที่ 7 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายปากสระ-ดอนกระจาย หมู่ที่ 7 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายทุ่งขุนสิทธิ์ ม. 4 ต.วังตะกอ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายทุ่งขุนสิทธิ์ ม. 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถให้เป็นสำนักงาน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถให้เป็นสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน-บ้านนอกไส ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน-บ้านนอกไส ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด