ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชุมชนปลอดขยะ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลอปราบ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการชุมชนปลอดขยะ โดยมีนายไพโรจน์ เหรีญวิทยากุล รองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงาน เพื่ออบรมจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนครัวเรือนจากหมู่ที่ 3 จำนวน 30 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปราบ
นายอำเภอบ้านนาสารพร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยปลัดอำเภอบ้านนาสาร และท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร เข้าตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุย ติดตามผลการปฏิบัติงาน ชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ รับฟังปัญหาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่าเทศบาลกับอำเภอ โดยมีนายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ปี 2565
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การขยายเวลาจัดเก็บภาษี
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด