ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความจงรักภักดีฯ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #ด้วยการแต่งกายเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1-31สิงหาคม 2563
ร่วมแสดงความจงรักภักดี ฯ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
#เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
... อ่านทั้งหมด