ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม -แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน-บ้านนางอารี หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด