ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 (06/08/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระ (17/07/2563)
กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ (04/07/2563)
กิจกรรม : กิจกรรมการนำสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (17/06/2563)
กิจกรรม : การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ. 2563 (19/03/2563)
กิจกรรม : โครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (09/12/2562)
กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 5 ธันวาคม 2562 (08/10/2562)