ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
เทศบาลตำบลสร่างโศก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น .ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก (13/08/2564)
นายก เทศมนตรีตำบลสร่างดสก รับมอบเงินจาก คณะผู้บริหาร และผู้บริจาค เข้าศูนย์พักคอยบ้านคนดี (11/08/2564)
ทำพิธี มอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ในเขตเทศบาล หมู่ 1หมู่2 หมู่3 หมู่4 หมู่5 หมู่6 และหมู่9 ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสร่างโศก โดยได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (10/08/2564)
ทำพิธี มอบถุงยังชีพ จำนวน 49 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ในเขตเทศบาล หมู่ 1- หมู่ 9 ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสร่างโศก โดยได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (07/08/2564)
เปิด "ศูนย์พักคอย บ้านคนดี" ณ ที่ทำการพรรคสยามพัฒนา ในเขตพื้นที่ ม.6 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (04/08/2564)
รับมอบเงิน จาก บริษัท พี.เอฟ.พี เอนจีเนียริ่ง จำนวน 3,000 บาท ที่สนับสนุน เงินช่วยเหลือศูนย์พักคอยบ้านคนดี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (03/08/2564)
รับมอบเงิน จากฟาร์มไก่ขวัญชัย จำนวน 5,000 บาท ที่สนับสนุน เงินช่วยเหลือศูนย์พักคอยบ้านคนดี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (03/08/2564)
รับมอบพัดลม จำนวน 10 ตัว และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค จาก นายสกนธ์ ศักดิ์โสภิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต และนางสาว นันภิดา กลัดสงวน ผู้จัดการแผนดบุคคและธุรการ บริษัท สยาม NPR จำกัด ที่มีความประสงค์จะมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ เหลือศูนย์พักคอยบ้านคนดี (03/08/2564)
จัดการประชุม การดำเนินการเตรียมความพร้อม ศูนย์พักคอยบ้านคนดี ตำบลสร่างโศก (Community lsolation) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (02/08/2564)
นายธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากนายวิเชียร บุญสืบวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอบ้านหมอ ที่สนับสนุน เงินช่วยเหลือศูนย์พักคอยบ้านคนดี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติ (02/08/2564)