ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด