- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบน จากบ้านนางจำลอง เหรียญทอง - บ้านณรงค์ แปลงศรี หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/07/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคลอง 14 บ้านนอก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/07/2563)