ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสังข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1 (ทางเข้าวัดป่าโมกข์ธรรมมาราม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด