มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด