- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 (ช่วงวิกฤตการณ์โรคโควิด 19) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (16/06/2563)
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 11-007 สาบเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 99(ล่าง) ม.6 บ้านไข่เน่า ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.11-007 สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 99 (ล่าง) ม.6 บ้านไข่เน่า ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.11-007 สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 99(ล่าง) ม.6 บ้านไข่เน่า ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 1067 - คันคลองส่งน้ำ ซี 98 (สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 100) ม.9 บ้านห้วงกรวดใหญ่ ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 1067 - คันคลองส่งน้ำ ซี 98 (สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 100) ม.9 บ้านห้วงกรวดใหญ่ ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/06/2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคันคลองส่งน้ำซี 76 หมู่ที่ 3 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (03/03/2563)