มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งเรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล (06/10/2563)