มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
คำสั่งเรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด