ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนผิดจราจร คสล.เลียบคลองโคกช้าง หมู่ที่3 ตำบลอรัญญิก เชื่อมต่อ ตำบลสมอแข ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง และตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 6 ตุลาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยนายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามโครงการและแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาตำบลอรัญญิกให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชื่อมโยง ...
โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team)
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ณ ลานโดม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมโยง ...
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Day
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 28 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Day นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดกิจกรรม Workshop สอนทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด