ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (28/09/2564)
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (28/09/2564)
โรงพยาบาลพุทธชินราชออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) (23/09/2564)
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2564 (14/09/2564)
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ" (01/09/2564)
การแสดงตัวตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ (31/08/2564)
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม อบรมอาชีพระดับชุมชน (30/08/2564)
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (27/08/2564)
โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก (27/08/2564)
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ในสังกัดประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (25/08/2564)