ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (19/04/2565)
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” (12/04/2565)
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (11/04/2565)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เปิดรับสมัครนักเรียนในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 (08/04/2565)
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565 (05/04/2565)
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่ 19/2565 (05/04/2565)
โครงฝึกการอบรมและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองอรัญญิก ปี 2565 (21/03/2565)
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (21/03/2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (EIT) (09/03/2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (IIT) (09/03/2565)