ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำ ค่าขยะ ผ่านช่องทาง QR Code (08/08/2565)
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” (04/08/2565)
โครงการประกอบอาหารว่างสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (04/08/2565)
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (02/08/2565)
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (01/08/2565)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (27/07/2565)
มอบเบี้ยการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (27/07/2565)
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งที่ 6/2565 (25/07/2565)
ขอเชิญชวนชาวตำบลอรัญญิก ร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น (22/07/2565)
เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22/07/2565)