- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อม ต.โกสัมพี (03/10/2565)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ อบต.โกสัมพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (11/01/2565)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินฯ หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อม ต.โกสัมพี (30/03/2564)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพาราฯ หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร (16/03/2564)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด (24/02/2564)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลกลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเตาอิฐ ม.11 (23/06/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลกลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่คลองเมือง ม.4 (19/06/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ บ้านหนองเตาอิฐ ม.11 (19/06/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ ม.4 บ้านใหม่คลองเมือง (19/06/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/01/2563)