- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลกลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเตาอิฐ ม.11 (23/06/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลกลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่คลองเมือง ม.4 (19/06/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ บ้านหนองเตาอิฐ ม.11 (19/06/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ ม.4 บ้านใหม่คลองเมือง (19/06/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/01/2563)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพาราแอสฟันติกคอนกรีต ม.12 บ้านโนนสมบูรณ์ (14/11/2562)
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแบบผิวแอสฟันติกคอนกรีต ม.9 บ้านท่าพุทรา (14/11/2562)