ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24/02/2564)
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 (24/02/2564)
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 (24/02/2564)
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 (24/02/2564)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ (16/07/2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ (16/07/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์แห่งความสุข (Happiness Center) บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/07/2563)