สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 678 หมู่ที 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-315742 โทรสาร 054-839612 Facebook องค์การบริหารส่วนตำบล พิชัย
... อ่านทั้งหมด