ประกาศประกวดราคา สอบราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์แห่งความสุข (Happiness Center) บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด