ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์แห่งความสุข (Happiness Center) บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด