ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตาช่วย ถึงปอกระเจา (บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านวังตาช่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษณ์ พินิจ ถึงบ้านนายแน่น เทียนเงิน (บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด