ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหมูที่ 1-หมู่ที่ 10 บ้านพิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางซอย 4 ซอย 10 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร หนา 0.05 เมตร วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด